Męcmierz

Miejscowość położona jest nad brzegiem Wisły, 3 km na południowy zachód od centrum Kazimierza Dolnego.

Historia

Dawniej samodzielna wieś w spisie powszechnym z roku 1967 występuje jako część miasta Kazimierz Dolny.

Rodowód wsi sięga zapewne wieku XIV. Wieś notowana jest od roku 1409 roku (Teki archiwalne – Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie) jako Mancimirz. W 1441 r. pisano ją Manczymirz, zaś w 1479 r. Mączymirz i Mąnczymyrz (Księgi ziemskie lubelskie). Długosz L.B. (t. II. s. 552) opisuje ją jako Manczymyr wieś w parafii Serokomla (obecnie Janowiec na lewym brzegu Wisły).

W 1529 r. opisana także w parafii Serokomla jako Mączimyerz i Macymyierz (Liber Retaxationum s. 351, s. 428), w 1531 r. Maczimyerz należał do parafii Wilków, w 1563 r zapisano tylko nazwę wsi Meczimiersz (Księgi Pobrowe 33 467) bez jakichkolwiek danych.

1529 z pewnych ról Serokomli, Janowic i Mięćmierza dziesięcina snopowa wartości 1/12 grzywny należy do stołu konwentu świętokrzyskiego, z folwarku i pewnych ról kmiecych dziesięcinę snopową wartości 2,5 grzywien pobiera pleban Serokomli.

W 1626 r. Męcimierz (Męćmierz) miał 3 łany ziemi. W 1674 r. zapisano tę wieś Mecmierz, należała ona wówczas do parafii kazimierskiej. W 1682 r. Męcimir graniczył z Dobrem. W 1787 r. figuruje Mięcmierz jeszcze w parafii Janowiec. W 1801 r. wieś posiadała 18 domów (Anton Meyer Heldensfeld).

Począwszy od 1827 r. i później pisano tę wieś Mięcmierz, a od 1905 r. Mięćmierz. (Spravocznaja kniżka Liublinskoj guberni. Lublin 1905. s. 493)

W czasach obecnych miejscowość utrzymana jest w charakterze skansenu, dzięki pokrytym strzechą, wiekowym chałupom, z których część została tu przeniesiona z innych miejscowości.

 

Architektura

W centralnej części osiedla znajduje się osłonięta gontem studnia, a uwagę przyciąga widoczny z pobliskiej góry Albrechtówki wiatrak kozłowy przeniesiony tu z Bałtowa koło Puław.

Nieco dalej ruiny willi Stanisława Szukalskiego z 1910 r. projektu inż. Jana Albrychta na Albrechtówce (Albrychtówce).

 

Turystyka

Dziś turystyczna wioska, kiedyś była osadą flisacką, której mieszkańcy trudnili się przewozem przez Wisłę do leżącego naprzeciwko Janowca. Z Kazimierza można tu dotrzeć brzegiem Wisły, przez górę Albrechtówkę (wejście obok kamieniołomów) lub ulicą Słoneczną od strony Czerniaw.

 

Lokalizacja